Kulturno-umjetničko društva Cetina iz Sinja

osnovano je početkom 2018. godine u obliku udruge građana sa idejom zaštite, oživljavanja i promicanja kulturne, etnografske, gastronomske i folklorne baštine Cetinske krajine. Cilj KUD-a je putem suradnje i povezivanja s KUD-ovima, civilnim udrugama i javnim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu doprinijeti kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju grada Sinja i Cetinske krajine.

Sukladno ciljevima, KUD djeluje na području kulture, glazbeno-scenske umjetnosti, folklora, očuvanja zanatskih i  tradicijskih vrijednosti i običaja, gastronomske baštine i zaštite ranjivih skupina.

Unutar KUD-a postoje slijedeće sekcije:

  • Folklorna sekcija – plesači
  • Glazbena sekcija – pjevači rere, pjevačice rere i drugih narodnih napjeva, guslar
  • Sekcija starih zanata – bakrar (lončar), marangun (drvodjelja), kovač, …
  • Tradicijska sekcija
  • Gastronomska sekcija – narodna i tradicijska jela Cetinske krajine

 

Rad udruge:

Rad udruge Kulturno-umjetničko društvo Cetina je javan.

Svi članovi KUD-a imaju pravo sudjelovati u radu KUD-a, sukladno odredbama Statuta i Zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Udruga ima svoje internetske stranice, a po potrebi može izdavati i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Članom KUD-a postaje se osobnim zahtjevom, putem kontakta navedenog na ovoj stranici.