Udruga nastupila na “Sajmu mogućnosti 2018”

SajamMogucnosti2018

‘Sajam mogućnosti’ druga je od nekoliko komponenti preventivnog programa ‘Zajedno više možemo’ koji je usmjeren na prevenciju zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja. KUD Cetina aktivno se uključio i u ovaj događaj da mladima i svim zainteresiranima približe tradicijske običaje Sinja…

pročitaj više